Regulamin

  1. Kociakowo zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w ofercie.
  2. Przyjmujemy zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia z potwierdzonymi aktualnymi szczepieniami oraz odrobaczone.
  3. Właściciel pozostawia kontakt do siebie oraz do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzaka. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie choroby pupila ponosi Właściciel po wcześniejszym uzgodnieniu postępowania. W przypadku braku możliwości kontaktu Właściciel zgadza się na podjęte działania oraz pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia / interwencji.
  4. Dokonując rezerwacji Właściciel wpłaca zadatek w wysokości 30% kwoty należnej za pobyt pupila w Kociakowie.
  5. Brak zadatku oznacza rezygnację z pobytu.
  6. Rezygnacja z pobytu pupila później niż na 48 godzin przed ustaloną datą przyjęcia do hoteliku skutkuje utratą wpłaconego zadatku.
  7. Resztę ustalonej płatności za pobyt przyjmujemy w dniu oddawania pupila do hoteliku.
  8. W przypadku, gdy zwierzak nie zostanie odebrany w ustalonym terminie oraz kiedy nie ma możliwości kontaktu z Właścicielem przez 14 kolejnych dni, a także brak uregulowania płatności za przedłużony pobyt – zwierzę przechodzi na własność hotelu.
  9. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Skontaktuj się z nami

Chcesz zarezerwować pobyt dla swojego pupila? Masz jakiekolwiek pytania związane z naszym hotelem? Chętnie na nie odpowiemy!

KamAn Agnieszka Hajduk

ul. Oświatowa 31, 01-366 Warszawa
kom. +48 502 746 090
e-mail. kontakt@kociakowo.pl
www. kociakowo.pl
Konto bankowe: 05114020040000300276460943