Regulamin

  1. Kociakowo zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych w ofercie.
  2. Kotki muszą być przywiezione w kontenerkach / torbach tak, aby nie prowokować sytuacji ucieczki i schowania się po wejściu do Kociakowa.
  3. Przyjmujemy zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia z potwierdzonymi aktualnymi szczepieniami oraz odrobaczone. W szczególności proszę zwrócić uwagę na szczepienie przeciw tzw ‚kociemu katarowi’. Kotki z objawami chorobowymi takimi jak katar, częste kichanie, wysięk z oczu lub nosa, gorączka, apatia, biegunka, dłuższy brak apetytu nie mogą być przyjęte do Kociakowa ze względu na bezpieczeństwo samego chorego zwierzęcia, jak i ryzyko zarażenia chorobą innych gości.
  4. Proszę, aby przed przyjazdem kotkom przyciąć pazurki. To zabezpiecza zarówno kotki jak i osoby opiekujące się kiciami, a także innych kocich gości, z którymi mogłoby dojść do kontaktu.
  5. Właściciel pozostawia kontakt do siebie oraz do lekarza weterynarii prowadzącego zwierzaka. Koszty opieki medycznej niezbędnej w razie choroby pupila ponosi Właściciel po wcześniejszym uzgodnieniu postępowania. W przypadku braku możliwości kontaktu Właściciel zgadza się na podjęte działania oraz pokrycie udokumentowanych kosztów leczenia / interwencji.
  6. Dokonując rezerwacji Właściciel wpłaca zadatek w wysokości 30% kwoty należnej za pobyt pupila w Kociakowie. Brak zadatku oznacza rezygnację z pobytu, chyba, że formę i termin płatności ustalimy inaczej. Resztę ustalonej kwoty za pobyt przyjmujemy w dniu oddawania pupila do hoteliku.
  7. Rezygnacja z pobytu pupila później niż na 24 godziny przed ustaloną datą przyjęcia do hoteliku skutkuje utratą wpłaconego zadatku.
  8. Jeśli zwierzaczek zaopiekowany przez Kociakowo nie zostanie odebrany w ustalonym terminie oraz kiedy nie ma możliwości kontaktu z Właścicielem przez 14 kolejnych dni po ustalonym terminie odbioru, a także płatność za przedłużony pobyt nie zostaje uregulowana – traktujemy to jako porzucenie zwierzęcia, a tym samym zrzeczenie się praw do niego. Wówczas właścicielem zwierzaczka zostaje Kociakowo.
  9. Złożenie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Skontaktuj się z nami

Chcesz zarezerwować pobyt dla swojego pupila? Masz jakiekolwiek pytania związane z naszym hotelem? Chętnie na nie odpowiemy!

KamAn Agnieszka Hajduk

ul. Oświatowa 31, 01-366 Warszawa
kom. +48 502 746 090
e-mail. kontakt@kociakowo.pl
www. kociakowo.pl
Konto bankowe: 31 1140 2004 0000 3102 3805 5701